บริการของเรา


ให้บริการรักษาความปลอดภัย

ราคา/อัตราจ้าง และ ความรับผิดต่อความเสียหายในทรัพย์สิน

           เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในระดับสากลต่อการบริการของเราต่อลูกค้าบริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีทีกรุ๊ป จำกัด จัดให้มีการประกัน โจรกรรมทรัพย์สินของลูกค้า ตลอด 24 ชมให้ลูกค้าอุ่นใจในวงเงิน ที่สูง ตั้งแต่ 25,000 - 150,000 บาท 


เงื่อนไข ราคา/อัตราจ้าง ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ  รายละเอียดงานและข้อตกลงในสัญญา 


(พิจารณาตามอัตราจ้างและความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

ระบบงานของเรา


ดำเนินงานควบคุมคุณภาพของบริษัทรักษาความปลอดภัย


1. บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จัดให้มีเจ้าหน้าที่สายตรวจ ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงาน รปภ. โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกเวรแล้วในเวลากลางวันและกลางคืนทุกวัน


2. ผู้บังคับบัญชาหรือสายตรวจทำหน้าที่ประเมินผลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ทุก 3 เดือน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจาณาปรับค่าจ้าง


3. บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด กำหนดให้ผู้บริหารเข้าพบลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกเดือน


บริษัทรักษาความปลอดภัย
 Call Center Hotline: 086-3926979 (24 ชั่วโมง)

E-mail : support@st-security.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×